این سامانه جهت ترجمه و ویراستاری متون علمی با استفاده از متخصصین زبان انگلیسی و ادبیات فارسی در رشته‌های مختلف گروه‌های علمی ایجاد شده است .   

 1. از وجوه تمایز سامانه  STRS استفاده از مجموعه مرکز علمی جهاد دانشگاهی (SID) است لذا اعتبار و نام جهاد دانشگاهی تضمینی بر کیفیت کاری این سامانه میباشد.
 2. ثبت سفارش ترجمه یا ویراستاری در این سامانه، به صورت آنلاین و در کمترین زمان و به صورت تخصصی با ضمانت کیفیت صورت می گیرد.
 3. امکان ویرایش تخصصی متون ترجمه شده.
 4. بازبینی و کنترل کیفیت متون ترجمه شده و ویرایش شده به صورت مستمر توسط ارزیاب انجام می پذیرد .
 5. کاربر پس از دریافت فایل ترجمه یا ویرایش به مدت  (48ساعت) می‌تواند اعلام نظر نماید تا در صورت وجود مشکلات احتمالی، آن را با مترجم یا ویراستار  درمیان بگذارد.
 6. در صورتی که کاربردر زمان تعیین شده نسبت به کیفیت سفارش تحویلی اعتراض داشته باشد، این اعتراض توسط كارشناسان سامانه STRS مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید اعتراض، نسبت به انجام سفارش مجدد آن توسط مترجم و یا ویراستار دیگر انجام می پذیرد.
 7. در صورت وقوع تاخیر در انجام قرارداد از سوی سامانه STRS ، کاربر می تواند منتظر اتمام کار بماند و یا در غیر این صورت مبلغ پرداخت شده به او عودت می‌گردد.
 8. ویراستاری مقالات انگلیسی توسط افراد Native.
 9. رهگیری سفارشات از زمان ارسال تا دریافت سفارش از طریق پیامک و سامانه STRS.
 10. امکان ترجمه  و ویرایش اقتصادی و کم هزینه.
 11. ویراستاری (Edit) متون و مقالات مطابق با استانداردهای مقاله نویسی.