این سوال اکثر دانشجویان و یا نویسندگان تازه کار است که " موضوع رو از کجا پیدا کنیم ؟" خوب پاسخ این سوال قطعا مطالعه دیگر مقالات در زمینه تخصصی خودتون هست. در زیر به صورت تیتروار به چند مورد که به شما برای انتخاب یک موضوع خوب کمک میکنه ، اشاره می کنیم :

1- مطالعه مقالات به روز در زمینه تخصصی و مورد علاقه شما؛

2- مطالعه پایان نامه ها؛ در فصل پنجم و قسمت پیشنهادات، محقق یک سری پیشنهادات را برای نویسندگان بعدی مطرح کرده که می توانید به عنوان یک تحقیق جدید از آنها استفاده کنید.

3-شرکت در کنفرانس ها

4- شرکت در جلسات دفاع

5- راهنمایی اساتید

یک عنوان خوب بایستی چه ویژگی هایی داشته باشد :

  1. ساده، قابل فهم، واضح و قابل پردازش باشد
  2.  تا حد امکان جذاب باشد
  3.  حتی المقدور کوتاه و مختصر باشد
  4.  سرراست و حاوی واژگان کلیدی باشد
  5.  مرتبط با متن مقاله (روش تحقیق) و محتوای آن باشد
  6. اختصاصی باشد

نکته : عنوان پژوهش شما باید حاوی پرسش هایی از قبیل : چه چیزی ؟ چه زمانی؟ چه کسی؟ چه مکانی؟ باشد و بتواند به هر یک از آنها پاسخ دهد.

 از به کار بردن کلماتی مانند روش جدید، مدل جدید و... در عنوان پرهیز کنید؛ چون با گذشت زمان این عنوان منقضی میشود.

جهت ثبت سفارش ترجمه و ویراستاری کلیک نمایید.