سرقت علمی یا سرقت ادبی چیست؟

امروزه دستیابی به اطلاعات مختلف از جمله اطلاعات علمی به راحتی برای همه امکان پذیر است . و با استفاده از اینترنت و چند کلیک ساده به اقیانوس وسیعی از اطلاعات دسترسی پیدا خواهید کرد. اما موضوع از این قرار است که شما براحتی نمی‌توانید از اطلاعات در دسترس‌تان در پایان نامه یا مقاله یا هر اثر دیگری استفاده کنید. علت این است که احتمال به دام افتادن در تله سرقت ادبی بسیار بیشتر از آن است که فکر می‌کنید. یعنی با آوردن اطلاعاتی از یک پروژه، پایان نامه، مقاله و تحقیق دیگران در اثر علمی خود به راحتی می‌توانید برچسب سرقت ادبی را به کارتان بزنید. پس باید حواس‌تان را در این زمینه کاملا جمع کنید سرقت علمی یا سرقت ادبی نوعی کلاه‌برداری است و پیشگیری از آن بسیار اهمیت دارد. در واقع سرقت علمی واژه ای هست که به اقدامی غیر اخلاقی و نوعی تخلف در حوزه پژوهش و نگارش اشاره دارد. راه‌ های ساده‌ای برای جلوگیری از سرقت ادبی وجود دارد.

 نکات و راهکارهایی جهت جلوگیری از سرقت علمی

سرقت علمی در همه جای دنیا چه انگلیسی زبان و چه غیر انگلیسی زبان وجود دارد. توجه به نکات زیر می تواند از میزان آن به شدت بکاهد:

۱- اطلاعات مربوط به همه منابع مورد استفاده در مرحله تحقیق‌تان را ذخیره یا یادداشت کنید.

2- پایان‌نامه و مقاله‌تان را به طور کامل بررسی کنید تا هیچگونه سرقت ادبی در آن وجود نداشته باشد.

3- توجه کنید که حتی متنی که مالکیت خصوصی ندارد را نیز می توان سرقت کرد.

4- باید نقل قول‌ها از دیگران چه مستقیم و چه غیرمستقیم را ارجاع‌دهی کرد.

5- حتی اگر متن را خودتان نوشته باشید و  به صورت تصادفی مشابه متن دیگری باشد، بازهم سرقت علمی است.

6- استفاده از مطالب اینترنت به نام خود نیز سرقت است.

7- حتی استفاده از مطالب قبلی چاپ شده خودتان نیز سرقت است.

8- بهترین کار نگارش مطلب برداشتی و فهمیده شده به زبان انگلیسی و سپس رفرانس دهی دقیق آن است.

 9- همچنین قبل از ارسال، متن را توسط نرم افزارهای مشابهت یاب (مانند iThenticate) به صورت کامل چک کنید.

جهت ثبت سفارش ترجمه و ویراستاری کلیک کنید.