آنهایی که تجربه ارسال مقاله دارند می دانند که بعد از داوری مقاله توسط مجله، ایمیلی دریافت می کنند که بسته به شرایط مقاله و مجله، با چند حالت روبرو می شوند.

حالت اول : ریجکت در همان ابتدا که من اسم اینگونه ریجکت را می گذارم ریجکت داغ!

در این حالت مقاله شما اصلا به داور ارسال نشده و ادیتور اصلی مجله در همان نگاه اول، تکلیف مقاله را یکسره کرده! که معمولا در همان روزهای نخستین بعد از ارسال مقاله پیش می آید.

حالت دوم : پذیرش قطعی ! اگر تکلیف پنج تا از مقاله های ارسالی شما اینگونه شد، مطمئن باشید جایزه نوبل در راه است !

حالت سوم : نیاز به اصلاحات جزئی دارد و البته هنوز ذکر نشده که پذیرفته شده است. در این حالت احتمال ریجکت هم داریم!

حالت چهار: نیاز به اصلاحات اساسی که درصد زیادی از نویسندگان مقالات با این حالت مواجه می شوند.

حالت پنجم: ریجکت کامل بعد از داوری که من به این گونه ریجکت ها می گویم ریجکت سرد !

از مدت فرآیند داوری مجله مورد نظر خود مطلع شوید

خب حالا برویم به سراغ اینکه اگر نامه داور را دریافت کردیم و مقاله ریجکت نشده بود و البته اصلاحات جزئی یا کلی خواسته بودند چکار کنیم؟

در همان ابتدای کار چند نکته مهم را باید رعایت کنید :

1- آرامش خود را حفظ کنید! 

2- کامنت های داوران را بخوانید.

3- از یکی دیگر از همکاران مقاله بخواهید که کامنت های داوران را بخواند.

4- از یک نفر دیگر که در تیم همکاران مقاله نیست و ترجیحا هم رشته ای است بخواهید تا کامنت های داوران را بخواند.

5- یک استراحت یک روزه به خود بدهید.

6- سپس در روز بعد، جدولی از کامنت های داوران تهیه کنید. البته با جزئیات کامل در مورد تمام مواردی که داوران ذکر کرده کردند، حتی موارد ساده !    

جهت ویراستاری مقالات خود به کلیک کنید

برچسب‌ها: