تفاهم نامه همکاری

تفاهم نامه همکاری بین مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با کانون کشوری انجمن های صنفی مترجمان کشور در هفته گذشته برای ارائه انواع خدمات ترجمه انعقاد گردید

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) با طراحی سایت ارائه‌ دهنده خدمات ترجمه، وارد حوزه ترجمه شده است (www.strs.ir)؛ بنابراین در ادامه همکاری‌های سال گذشته با کانون کشوری انجمن مترجمان، تفاهم‌نامه مشترک بین این مرکز با كانون در چند محور، منعقد شده است

 براساس این تفاهم‌نامه، مقرر شده تا به مترجمان متون علمی خدمات ارائه شود. این مترجمان به سیستم مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (www.strs.ir) متصل و وارد چرخه فعالیت ترجمه به‌عنوان یک شغل می‌شوند. معیار قیمت‌گذاری ترجمه‌ها براساس این تفاهم‌نامه، نرخ‌نامه انجمن است؛ بنابراین در قالب همکاری کانون کشوری انجمن‌های صنفی مترجمان کشور و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، اعتبار نرخ‌نامه انجمن صنفی مترجمان افزایش پیدا خواهد کرد.

از دیگر محور‌های تفاهم‌نامه کانون کشوری انجمن‌های صنفی مترجمان کشور و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی در قالب این تفاهم‌نامه مقرر شده تا دوره‌های آموزشی مشترک را برگزار گردد؛ تولید پادکست آموزشی برای مترجمان از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه است. پادکست‌های آموزشی بر بستری که (SID) ایجاد کرده عرضه می‌شود و مترجمان می‌توانند محتوا‌های آموزشی را خریداری کنند. تولید محتوا، معرفی استادان و تعریف سرفصل‌ها برعهده انجمن است. تولید فنی پادکست از سوی دو طرف قرار‌داد انجام می‌شود.

ویرایش مقالات علمی ـ پژوهشی و تایید اصالت ترجمه‌ها از دیگر مفاد تفاهم‌‌نامه همکاری است. پژوهشگران می‌توانند از طریق سایت ارائه‌دهنده خدمات ترجمه‌ www.strs.ir)) از اعتبار مقالات مختلف اطمینان حاصل کنند که به‌معنای کیفیت‌ سنجی مقالات است. مترجمان عضو انجمن به‌عنوان ناظر ترجمه حضور دارند.

جهت ثبت سفارش ترجمه و ویراستاری کلیک کنید