معمولا ارسال مقاله برای ژورنالهای خارجی به سه نوع صورت می پذیرد :


 ازطریق سیستم آنلاین
 از طریق ایمیل به سردبیر
 از طریق سایت مجله

در حال حاضر بیشتر مجلات بین المللی معتبر از سیستم آنلاین ارسال مقاله استفاده می كنند. موسسه آی اس آی تحت برند ScholarOne خدمات دریافت مقاله از محقق و تحویل آن به دفتر مجله را انجام می دهد. به ازای تحویل هر 100مقاله در سال،  3000 دلار  و به ازای تحویل 200 مقاله در سال 6000 دلار دریافت می كند. بدین ترتیب كه شما در این سایت  وارد می شوید و همانند ایجاد یك ایمیل در یاهو یا گوگل، ثبت نام می كنید و یك نام كاربری و رمز عبور برای خود تعریف می كنید. هر مجله نام كاربری و رمز عبور جداگانه می خواهد.

:نکته قابل توجه 

نکته ای که باید در ابتدای امر بدانید این است که اصولن امکان چاپ یک مقاله با یک موضوع و متن در دو مجله مختلف وجود ندارد و تخلف محسوب می شود و اگر مجله ای تشخیص دهد که مقاله ای تکراری برای او ارسال کرده اید در بهترین حالت ممکن است که فقط رد شود ولی در بیشتر موارد شما در لیست سیاه مجله قرار می گیرید و دیگر امکان فرستادن و چاپ مقاله به آن مجله را نخواهید داشت!