موضوعات داغ پژوهشی حوزه‌های مختلف علمی از جهات مختلف حائز اهمیت است. آگاهی از این موضوعات می‌تواند نمایی از فعالیت پژوهشی حوزه تخصصی را برای هر محقق فراهم آورد و پژوهشگر مسیر آتی خود را با دانش بهتری ترسیم نماید. همچنین سیاست‌گذاران پژوهشی در سطوح مختلف با آگاهی از این موضوعات می‌توانند ارزیابی آگاهانه‌تری نسبت به مجموعه تحت مدیریت خود داشته باشند. گزارش حاضر که برای نخستین بار منتشر می‌شود، به معرفی 10 موضوع داغ در بیست حوزه علمی براساس داده‌های مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (تنها پایگاه دسترسی آزاد در ایران) می‌پردازد. این اطلاعات توسط اداره تحلیل دادگان مرکز اطلاعات علمی، تحلیل و در دسترس پژوهشگران علمی قرار گرفته است.

موضوع علمی عبارتی است که پژوهشگران به عنوان کلیدواژه در مقالات خود معرفی می‌نمایند و گروه‌های موضوعی مجلات که توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت معرفی می‌شوند، حوزه علمی آن موضوع هستند. در این گزارش میانگین سنی یک موضوع میانگین سنی مقالاتی است که از آن به عنوان کلیدواژه استفاده کرده‌اند.

در این گزارش، موضوعاتی به عنوان موضوعات داغ شناخته می‌شوند که تعداد مناسبی از پژوهشگران یک حوزه موضوعی در مقالات علمی سال‌های اخیر به آن پرداخته باشند و همچنین میانگین سنی آن در میان موضوعات حوزه علمی مذکور، در میان 10 موضوع جدید قرار گیرد. بدین‌ترتیب موضوعات کم‌تکرار که تنها توسط تعداد کمی از پژوهشگران حائز اهمیت نگارش مقاله بوده‌اند، حذف می‌شوند و موضوعاتی که حداقل در چهار مقاله علمی به عنوان کلیدواژه استفاده شده باشند به عنوان موضوع داغ معرفی می‌شوند.

در این گزارش تنها 10 موضوع داغ از بیست حوزه موضوعی مورد بررسی قرار گرفته و موضوعات مرتبط با تمام حوزه‌های علمی در سایت depth.sid.ir قابل دسترسی و استفاده است.

برای ملاحظه موضوعات داغ کلیک کنید.

برای دسترسی به پایگاه دپث با Dataanalytics_at.sid.ir مکاتبه کنید.