کتاب های داستان انگلیسی کوتاه یا در اصطلاح (short story) می تواند بسیار اثر بخش باشد برای رشد و پیشرفت سطح انگلیسی بخصوص برای مبتدیان. با استفاده از داستان کوتاه علاوه بر اینکه می توانید reading خود را تقویت کنید، می توانید دایره لغات و حتی غیر مستقیم به writing خود نیز پیشرفت قابل توجه ای بخشید. لازم به ذکر است در بسیاری از داستان های کوتاه امروزه بخش شنیداری نیز اضافه گردیده که این نیز برای listening شما مفید خواهد بود.

 

در این بخش استاد صالح رضایی وحدتی شما رو با نوع و روش صحیح خواندن کتاب داستان کوتاه انگلیسی آشنا کرده وبعد از دیدن این کلیپ می توانید کتاب مناسب سطح خود را یافت کنید.