دسترسی به پایان‌نامه بورسیه‌های جهاد دانشگاهی

 

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با همکاری معاونت آموزشی، پایان‌نامه دانشجویان بورسیه خود را در بانک اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی جهاد دانشگاهی نمایه نموده است.  متقاضیان محترم می‌توانند به نشانی زیر مراجعه و از امکانات این بانک استفاده نمایند.

 

دسترسی به پایان‌نامه‌ها