چطور خودمان را برای آیلتس آماده کنیم ؟

 

در این کلیپ که به صورت انحصاری برای مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی تهیه وتولید شده، یکی از اساتید مطرح IELTS توضیح میدهد که چطور خودمان را برای آیلتس آماده کنیم و سطح نالج زبانمان باید تا چه سطحی باشد تا بتوانیم در آزمون آیلتس شرکت کنیم. همچنین توضیحات اولیه برای آزمون آیلتس نیز بیان میشود.