انتشارات دانشگاه کمبریج در حال ایجاد کتاب های درسی آموزش عالی با فرمت HTML است که در هنگام شیوع ویروس کرونا بهصورت آنلاین دسترسی ندارند.

 بیش از 700 کتاب درسی ، منتشر شده و در حال حاضر در دسترس است ، در کمبریج بدون در نظر گرفتن این که کتاب های درسی قبلاًخریداری شده اند در دسترس هستند.

 ما برای داشتن بهترین تجربه ، یک رایانه لپ تاپ / دسک تاپ را با Google Chrome توصیه می کنیم.  محتوای کتاب درسی فقط خواندهمی شود و قابل بارگیری نیست.

 

 دسترسی رایگان تا پایان ماه مه 2020 در این لینک در دسترس است.